Make your own free website on Tripod.com

YİĞİDİN GÜNÜ

 

Gelin hey ağalar, çekin kılıncı

 

Arap atla, koç yiğidin günüdür

 

Göğüs verip, arka verip, nal atan

 

Sırma çullu küheylanlar günüdür

 

****

 

Cenk kurulup cıda, oklar atanda

 

İki leşker birbirine katanda(1)

 

Kötülerin yakasından tutanda

 

Yılan dilli dal hançerin günüdür

 

****

 

Gelin hey ağalar vurup geçelim

 

Koç yiğide kanlı gömlek biçelim

 

İki saat al kızıl kan içelim

 

Bunda koç yiğidin şanı günüdür

 

****

 

Hay n'olanda Koç KÖROĞLU n'olanda

 

Ara yerde kurt koyuna dalanda

 

At vurulup yiğit yaya kalanda

 

Teke şekli Şam kılıcın günüdür(2)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1)Leşker: Asker

 

(2)Teke şekli Şam kılıcı: Bir çesit kıvrık kılıç