Make your own free website on Tripod.com

YARALANMALI

 

Tan yeri atmadan şafak sökende

 

Düşmanın üstüne hörelenmeli

 

Düşman kalkan alıp kılıç çekende

 

Yiğit onbeş yerden yaralanmalı

 

****

 

Haber aldım ihvanından kulundan

 

Doyuk olduk akçasından pulundan

 

Hey ağalar akan kanın alından

 

Altımızda kırat kınalanmalı

 

****

 

KÖROĞLU der: Mirza gele, han gele

 

Ben isterim günde yüz tufan gele

 

Derelerden oluk oluk kan gele

 

Sele düşüp gövde kürelenmeli