Make your own free website on Tripod.com

SİLİSTRE'DEN KAÇIŞ

Canım Kırat, gözüm Kırat

 

Kaçıp çekilip gidelim

 

Her yanında çifte kanat

 

Uçup çekilip gidelim

 

****

 

Budur Kıratın durağı

 

Bilmez yakını ırağı

 

Ab-ı kevserdir sulağı

 

İçip çekilip gidelim

 

****

 

KÖROĞLU söyler ezeli

 

Bağlar döküyor gazeli

 

Silistre'den güzeli

 

Alıp çekilip gidelim