Make your own free website on Tripod.com

SAVAŞ MEYDANI

 

İki koçak bir araya gelince

 

Yiğit derler arap atı koşana

 

Çarhacılar birbirini bulunca

 

Yeğin atlar yer bulamaz kaşana

 

****

 

Yeğin atlar dorusundan, kırından

 

Şahbazların yahşisinden yeğinden

 

Koçyiğitler izin ister beyinden

 

Düşmanına bozkurt gibi boşana

 

****

 

Koç yiğit cıdasın kendi götürür

 

Kimini vurur, kimisin yatırır

 

Kelle keser aktarmasın götürür(1)

 

Hayın derler ol mahalde şaşana

 

****

 

KÖROĞLU der: ulu meydan kurulsun

 

Çekilsin sancaklar tuğlar yürünsün

 

Koç yiğidin bunda adı sorulsun

 

Buna döğüş derler Bey ne Paşa ne!!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1)Aktarmasın götürür: Yere devirdiği düşmanı sürükleR