Make your own free website on Tripod.com

MEYDAN YERİ

Kıratım meydan yerinde

 

Gezer horlayı horlayı

 

Bir kötü az bin kavgadan

 

Kaçar zorlayı zorlayı

 

****

 

****

 

Kırata yakışır bunlar

 

Yiğit geyer demir donlar

 

Ak gövdeden kızıl kanlar

 

Akar şorlayı şorlayı

 

****

 

****

 

KÖROĞLU der; al kanları

 

Yere serer çok canları

 

Eğri kılıç düşmanları

 

Kırar parlayı parlayı