Make your own free website on Tripod.com

KIZ PERÇEMLİ KIRATIM

Çamlıbel'e süreyidim yolunu

 

Altınlardan nalladayım nalını

 

Üç güzele dokutayım çulunu

 

Alma gözlü kız perçemli Kıratım

 

****

 

****

 

Başını başımdan yukarı tutar

 

Haykırır köpüğü başından atar

 

Kaçarsa kurtulur, kovarsa tutar

 

Alma gözlü kız perçemli Kıratım