Make your own free website on Tripod.com

DAĞLAR HEY!

Hemen mevla ile sana dayandım

 

Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey

 

Yoktur senden gayrı kolum, kanadım

 

Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey

 

****

 

Yüce yüce tepesinden yol aşan

 

Gitmez oldu gönlümüzden endişen(1)

 

Mürrüvetsiz beyden yeğdir dört köşen

 

Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey

 

****

 

Hep sınadım Osmanlı'nın alını(2)

 

Bulamadım hergiz gönlüm alanı(3)

 

Anıcağız sevdiğimin halini(4)

 

Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey

 

****

 

KÖROĞLU der; tepelerden bakarım

 

Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

 

Bunca yıldır hasretini çekerim

 

Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Endişe: Düşünce, hayal

 

(2) Al: Hile, tuzak, pusu

 

(3) Hergiz: Asla, hiçbir zaman

 

(4) Anıcağız: Anınca, hatırlayınca