Make your own free website on Tripod.com

ÇALIN KILINCI

 

Ay yansın ağalar güneş tutulsun

 

Parladı parladı çalın kılıncı

 

Oklar gıcırdasın, ayyuka çıksın

 

Mevlanın aşkına basın kılıncı

 

****

 

Durmayın orada kargı kucakta

 

Dolansın yiğitler köşe bucakta

 

Bir savaş edelim kelle kucakta

 

Şehitler aşkına çalın kılıncı

 

****

 

Koçyiğitler belemeli dev gibi

 

Düşman kanı devrilmeli dağ gibi

 

Dest vurup avını almış bey gibi

 

Kaçanı göndermen basın kılıncı

 

****

 

Koç yiğitler düğün bayram eylesin

 

Küheylan kişnesin aygır oynasın

 

Kazanlarda adam kanı kaynasın

 

Esir etmek yok ha çalın kılıncı

 

****

 

Yürün yiğit beyler namımız kalsın

 

Kelle getirenler bahşişin alsın

 

Öldürün atların hep, yayan kalsın

 

Yaya kalana da basın kılıncı

 

****

 

Koç KÖROĞLU girdi meydan almaya

 

Nara vurup düşmanına dalmaya

 

Yemin ettim yedi derya dolmaya

 

Doldurun denizi basın kılıncı