Make your own free website on Tripod.com

GELSN BOLU BEYLER

 

Eer kendilerde erlik var ise(1)

 

Gelsin delim Bolu Beyleri

 

Kanna susayp candan geerse

 

Gelsin delim Bolu Beyleri

 

****

 

Atma binende eylerim dizgin

 

Alaylar atp eylerim bozgun

 

Leine kondurmak isterse kuzgun

 

Gelsin delim Bolu Beyleri

 

****

 

Ko yiitleri aldm da yanma

 

Keskin klcm aldm belime

 

Serimden gemiim bakmak lme

 

Gelsin delim Bolu Beyleri

 

****

 

Karmda durana kalmaz kararm

 

Dorulup gelene yoktur zararm

 

Ya ehitlik ya gazilik dilerim

 

Gelsin delim Bolu Beyleri

 

****

 

Ala sadam sundum zme(2)

 

Hezaran, kalkanm aldm dizime(3)

 

KROLU der: Kan grnd gzme!

 

Gelsin delim Bolu Beyleri!!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1)Kendilerde: Kendilerinde anlamnda kullanlm. Bu trkde Krolu Bolu Beyi'ni

 

alayl ve kmser bir tutumla savaa davet ediyor.

 

(2)Sadak: Oklarn konduu muhafaza

 

(3) Hezaran: Mzrak