Make your own free website on Tripod.com

BEN GELİNCE

 

Gider oldum Beyler Haleb'e Hoy'a

 

Mevlam yetiştirsin düğüne toya

 

Bozdurun altını beyaz akçaya(1)

 

Sarfedin Beylere ha ben gelince

 

****

 

Çağırın gelsin Tekeli'nin Beyi'ni

 

İçinizde yoktur ondan yeğini

 

Ayırın sürüden bin erkeğini

 

Kırdırın kasaba ha ben gelince

 

****

 

Kır-atım yok, binem gidem sazana

 

Yiğit odur öz malını kazana

 

Yüz batman pirinci küçük kazana

 

Yedirin beylere ha ben gelince

 

****

 

KÖROĞLU'm der, devran döndü ahire

 

Altın madenleri döndü bakıra

 

Satın Çamlıbel'i verin çakıra(2)

 

İçirin beylere ha ben gelince

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1)Beyaz Akça: Gümüş

 

(2)Çakır: Rakı