Make your own free website on Tripod.com

ACEMİSTAN SEFERİ

 

Gele "Zor Bezirgan" beri gel hele(1)

 

Bir kule yaptırak baş-baş üstüne

 

Seçilsin yiğitler seninle bile(2)

 

Dolmalı deryalar leş-leş üstüne

 

****

 

Gele "Dağıstanlı Hasan"ım gele

 

İniver meydana, dev gibi mele

 

"Hoylu"nun dadını acep kim ala(3)

 

Koymayın bu şehri taş-taş üstüne

 

****

 

Gele "Deli Hasan" in bu meydana

 

Ejderhalar gibi ateş saçsana

 

Bu Acem'i vurup öte geçsene(4)

 

Doldur dereleri leş-leş üstüne

 

****

 

Gele "Demirc'oğlu" ne durdun orda

 

Tenbihe hacet mi sen gibi merde

 

"Hoylu Bey" düşürdü beni bu derde

 

Birkaç kale yapın baş-baş üstüne

 

****

 

Gele "Han Ayvaz"ım bade içelim

 

Koç yiğide kanlı gömlek biçelim

 

"Hoylu" ölmüş, candan, serden geçelim

 

Keselim Acem'i baş-baş üstüne

 

****

 

Gele cümle leşker, beri gel beri(5)

 

Koyalım bu yola can ile seri

 

Çamlıbel Dağı'na dönmezsem geri

 

Kalırsa bu iller taş-taş üstüne

 

****

 

Ben de KÖROĞLU'yum, böyledir emrim

 

Gün doğandan gün batana kararım

 

Bugün bu meydana ben de inerim

 

Şöyle bir cenk edek, yaz kış üstüne

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1)Tırnak içindeki isimler (Zor Bezirgan, Dağıstanlı Hasan, Demircioğlu, Deli Hasan vb... Köroğlu'nun savaşçılarıdır.

 

Köroğlu'nun en yakın dostları ve savaşçılarından "Deli Hoylu" öldürülmüştür. Köroğlu da intikam kumandasını

 

bu türküyle veriyor

 

(2)Seninle bile: Sen de dahil

 

(3)"Hoylu"nun dadı: Hoylu'nun intikamı

 

(4)Vurmak:Yakıp yıkmak

 

(5)Leşker: Asker