Make your own free website on Tripod.com

önceki

bunus.jpg

sonraki

Bünüş Köyü:
Dörtdivan İlçemizin en uç bölümünde bulunan köyümüzdür. İki bölümüden oluşmuştur, Öte yaka ve Beri Yaka şeklinde isimlendirilen bu bölümlerde yaklaşık 60 hane bulunmaktadır. Geçim kaynağı tarım,hayvancılık ve yaklaşık 10-15 senedir de tavuk besi çiftlikleri şeklinde sıralanabilir.
Bu köyümüzde yaşayanların büyük bir bölümü Ankara, İstanbul ve Bolu İllerimizde ikamet etmektedir. Dolayısı ile bayramlar vb. günler dışında köy nüfus çok fazla değildir.
Ankara ve diğer illerimizde ikamet eden köy halkı genelde kalıpçılık, boyacılık, müteahitlik vb. işlerlerle uğraşmaktadırlar.
Üç adet yaylası vardır. Biri köyün 3-4 km mesafesindeki Bünüş Köyü Yaylası(Mandara), 7-8 km mesafede Göl Yayla ve Aladağlarda Bulunan Bünüş Aladağı(Aktaş Yaylası) şeklindedir.

Köyde yaşayan aileler ve lakaplardan bazıları:
Esmeray (Yağaz, Soyadı Kanunundan önce Çavuşoğulları),Aydoğan (Aşçılar), Doğansoy, Aydınalp(Hasan Hüseyingiller sülalesinden ayrılma), Demirbilek (Zeybekler), Tokmaklar (Yantırlar), Dursoy (Karadurmuşlar), Türüdü (Kütgiller), Aykanat(Tilkiler), Cobullar, Sarıahmetler, Ümürzü Oğulları, İmamgiller, Kamilgiller, Seyitaligiller, Gürcügiller, Kazancıgiller vb.


bunus.jpg
©Sayman

Giriş Sayfası